Background blue triangle
header_image

Алианс Хим

Проектиране на индивидуално лабораторно оборудване

Проекти

Услуги

Химикали и реактиви

Химични вещества и реактиви предназначени за анализи, промишлена употреба, хранително производство, фармацевтично производство хроматография и др.

Прочетете повече

Компанията в цифри

378

Изпълненипроекти

33

Годиниопит в областта

10

високотехнологичнипроизводствени машини

21

Уникалнипродукта

Последен Проект

Лабораторна маса с гръб и мивка за Хармони 2012

Хармони 2012

09/05/2023

Хармони 2012 ЕООД е българско търговско дружество с основен проект модернизация и разширение на цинковото производство на бившия Оловно-цинков комбинат в гр. Кърджали, югоизточна България.

Повече

Клиентски мнения

Изразяваме отличните си впечатления за професионалното и колегиално отношение, както и от стриктното изпълнение на поетите договорни отношения.

„Мерк България“ АД гр. София

Фирма ЕТ“ Алианс – Зафир Кулев“ познаваме от повече от 10 години като надежден и лоялен партньор. Поръчките се изпълняват винаги прецизно, съответно и в срок. Изпълнението на поръчките е било винаги съгласно предварително договорените спецификации и параметри. Във своята работа се отличават с изключителна работливост, желание за съдействие и чистота на работната площадка след монтаж.

„Фот“ ООД гр. София

Партньорството ни с ЕТ“ Алианс – Зафир Кулев“ се основава на качеството на предлаганите камини, изгодни цени, кратки срокове на доставка и изпълнение на поетите ангажименти.

„Валерус – Валери Русинов“ гр. София

„Алианс – Зафир Кулев“ ЕТ е наш дългогодишен партньор, като Доставчик на лабораторно нестандартно обзавеждане за нуждите на Аурубис България АД. С настоящото потвърждаваме, че фирмата изпълнява задълженията си коректно, в срок в съответствие с поставените специфични изисквания.