Background blue triangle
изображение Лабораторни камини

Лабораторни камини

Лабораторни камини, осигуряващи ефективна защита от опасни химикали, токсични вещества и запалими материали.

Изработват се различни видове лабораторни камини по индивидуални размери.
Камините са оборудвани с вентилация и контролен панел, който съдържа контакти, индиректно LED осветление – IP 67, прекъсвачи и бутони за вентилация. Възможно е и прекарване на В и К. Работният плот е устойчив на надрасквания, киселини и основи. Работната камера с долно и горно изсмукване на газовете. Устойчива е на перхлорна киселина, азотна киселина, солна киселина, сярна киселина, алкални разтвори и органични разтворители. Подвижно крило тип “гилотина” е с фиксиращ механизъм. В зависимост от спецификата на работа в камината има вариант да се монтира скрубер за неутрализация на вредните емисии.