Нашето предложение PDF Print E-mail
Консултации при избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента.
Инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване.

Обучение на обслужващия персонал;

Гаранционен сервиз до три години;

извън гаранционен сервиз и доставка на резервни части в продължение на десет години след доставката.

 

Адрес

гр. Шумен
ул. "Индустриална"
п.к. 9700

За информация и поръчки

Тел.: 054 86 99 32;
Факс: 054 86 99 32;
GSM: 0878 921 753,
GSM: 0888 921 753;
e-mail: labo_him@abv.bg

Работно време

понеделник - петък
08:00 - 16:30

WEB, Software, Hardware