Камина-3 PDF Print E-mail


Параметри:

  Лабораторна камина:

  1. Външни размери L/B/H - 1950х750х2400.

  2. Вътрешни размери на работната камера L/B/H  1800х650х1000

  3. Контролен панел:

  • Контакт 220 V / 10 А – 6 бр. (IP 44).
  • Евроконтакт /трифазен/ 32А.
  • Бутони  за вентилация (пуск и стоп).
  • Прекъсвач за осветление 220 V /16А.
  • Взриво и киселинно  защитено луминесцентно осветление /предпазно стъкло – триплекс нечупливо/   2х18 W-(IP 65).

  4. Работна камера   - киселинно устойчива прахово боядисана.

  5. Плот  с размери 20х1800х650 -  киселинно и алкално устойчив, топлоустойчив – ГРАНИТ.

  6. Подвижно крило вертикално повдигащо се тип “гилотина”  с фиксиращ механизъм. Стъкло  триплекс  /нечупливо стъкло/ - светъл отвор 700х1800.

  7.Въздушна завеса пред отвора на камината. Изработване на аспирационна  система за отвеждане на нагнетения въздух в работната камера на камината.

  Вентилатор центробежен пластмасов тип охлюв – киселиноустойчив:
  • Захранване – трифазно напрежение   - 380 V.
  • Смукателен и нагнетателен отвор       - ф200.
  • Диаметър на работното колело           - 315мм.
  • Честота на въртене                               - 2880 min-1.
  • Монтирана мощност                              - 2,2 kW.
  • Максимална маса без ел. двигател      - 16 кг.
  • Aеродинамична харектеристика           - 1900 - 900 Ра.
  • Обмяна на въздух                                   - 800 – 1600 м3/h
    

   Адрес

   гр. Шумен
   ул. "Индустриална"
   п.к. 9700

   За информация и поръчки

   Тел.: 054 86 99 32;
   Факс: 054 86 99 32;
   GSM: 0878 921 753,
   GSM: 0888 921 753;
   e-mail: labo_him@abv.bg

   Работно време

   понеделник - петък
   08:00 - 16:30

   WEB, Software, Hardware