Нашето предложение Print
Консултации при избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента.
Инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване.

Обучение на обслужващия персонал;

Гаранционен сервиз до три години;

извън гаранционен сервиз и доставка на резервни части в продължение на десет години след доставката.