Новости и информация Печат
Качество

Качество

Фирмата успешно е преминала тестове по сертифициране и работи в съответствие със стандарт ISO 9001:2008, което е гаранция за качеството на предлаганите стоки и услуги.

Нашето предложение

Нашето предложение

Консултации при избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента. Инсталация и пускане в действие на доставеното...

Дизайн!

Дизайн!

Нашите продукти се отличават с иновативен и функционален дизайн, който подобрява работата на продукта и не на последно място улеснява труда на оператора.