Background blue triangle
Снимка на Кобалтов (II) сулфат хептахидрат /чист за анализ/

Кобалтов (II) сулфат хептахидрат /чист за анализ/

Формула на Кобалтов (II) сулфат хептахидрат /чист за анализ/

Описание: Кобалтов (II) сулфат хептахидрат

Формула: CоSO4.7H2O

Индекс: 027-005-00-0

Cas №: 10026-24-1

EO №: 233-334-2

Опаковки: 100 гр

Забележка: Закупуването или използването от масови потребители е ограничено!