Background blue triangle
Снимка на Меден хидроксикарбонат

Меден хидроксикарбонат

Формула на Меден хидроксикарбонат

Описание: Меден хидрокси карбонат, Меден карбонат основен

Формула: CuCO3.Cu(OH)2

Индекс: 029-020-00-8

Cas №: 12069-69-1

EO №: 235-113-6

Опаковки: 100 гр