Background blue triangle
Снимка на Амониев хлорид /чист за анализ/

Амониев хлорид /чист за анализ/

Формула на Амониев хлорид /чист за анализ/

Описание: Амониев хлорид

Формула: NH4Cl

Индекс: 017-014-00-8

Cas №: 12125-02-9

EO №: 235-186-4

Опаковки: 300 гр