Background blue triangle
Снимка на Бариев хидроксид октахидрат /чист за анализ/

Бариев хидроксид октахидрат /чист за анализ/

Формула на Бариев хидроксид октахидрат /чист за анализ/

Описание: Бариев хидроксид октахидрат

Формула: Ba(OН)2.8Н2О

Индекс: 056-002-00-7

Cas №: 12230-71-6

EO №: 241-234-5

Опаковки: 100 гр , 250 гр