Background blue triangle
Снимка на Белина

Белина

Формула на Белина

Описание: Белина Код на предупрежденията за опасност:

  • Н 290 Може да бъде корозивно за металите.
  • Н 314Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • Н 400 Силно токсичен за водни организими

Формула: ClNaO

Индекс: 017-011-00-1

Cas №: 7681-52-9

EO №: 231-668-3

Опаковки: 1 л