Background blue triangle
Снимка на Амониев фосфат монобазик /чист за анализ/

Амониев фосфат монобазик /чист за анализ/

Формула на Амониев фосфат монобазик /чист за анализ/

Описание: Амониев фосфат монобазик, Амониев дихидрогенфосфат

Формула: (NH4)H2PO4

Cas №: 7722-76-1

EO №: 231-764-5

Опаковки: 250 гр