Background blue triangle
Снимка на Меден сулфат пентахидрат /чист за анализ/

Меден сулфат пентахидрат /чист за анализ/

Формула на Меден сулфат пентахидрат /чист за анализ/

Описание: Меден сулфат петхидрат

Формула: CuSO4.5H2O

Индекс: 029-023-00-4

Cas №: 7758-99-8

EO №: 231-847-6

Опаковки: 1 кг