Background blue triangle
Снимка на Амониев хромат /чист за анализ/

Амониев хромат /чист за анализ/

Формула на Амониев хромат /чист за анализ/

Описание: Амониев хромат

Формула: (NH4)2CrO4

Индекс: 024-017-00-8

Cas №: 7788-98-9

EO №: 232-138-4

Опаковки: 700 гр