Background blue triangle
изображение Европейски проекти

Европейски проекти

През май 2019 г. компанията кандидатства за усвояване на европейски средства по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

През май 2019 г. компанията кандидатства за усвояване на европейски средства по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за реализиране на целта: Построяването на нови производствени цехове, цех за прахово боядисване и закупуване на нови машини. Проектът е одобрен и финансирането осъществено.
Закупуване на технологично производствено оборудване:

  1. Форматно-разкройващ циркуляр – 1 бр;
  2. Автоматична кантираща машина – 1 бр;
  3. Вакуумна мембранна преса – 1 бр;
  4. СNC Хидравлична абкантпреса – 1 бр;
  5. Лазер – 1 бр;
  6. СNC рутер- 1 бр;
  7. Машина за рязане на PVC и алуминиева дограма- 1 бр;
  8. Газокар – 1 бр;
  9. Винтов компресор – 1 бр.

 

Информация за публична покана Проект BG16RFOP002-2.040-0752-C01 с бенефициент ЕТ „АЛИАНС – ЗАФИР КУЛЕВ“

Период за кандидатстване по обявената процедура за избор на изпълнители: 18.05.2021г. – 25.05.2021г. чрез ИСУН 2020 – Е-тръжни процедури: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index

Документация по тръжната процедура, публично достъпна от 17.05.2021: Архив

Информация за изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.040-0752-C01: Документ

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност: Документ 1 от 21.09.2022, Документ 2 от 27.04.2023

 

През пролетта на 2023 г., дружество „АЛИАНС ХИМ“ ООД кандидатства с проектно предложение по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“, която се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Информация за изпълнението на процедура BG-RRP-3.006 от 10.11.2023г: Документ