Background blue triangle
изображение Лабораторна стъклария

Лабораторна стъклария

Списък с лабораторна стъклария и консумативи.

 1. Автоматични микропипети с променлив обем
 2. Автоматични микропипети с фиксиран обем
 3. Адаптер за шотов тигел Ф 41мм
 4. Аптечно шише кафяво стъкло – 30 мл, 55 мл, 65 мл, 200 мл, 300 мл
 5. Аптечно шише кафяво стъкло с капкомер – 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл
 6. Аптечно шише прозрачно стъкло – 50 мл, 100 мл
 7. Аптечно шише РР бяло с капкомер – 20 мл, 100 мл
 8. Аптечно шише РР прозрачно с капкомер – 10 мл
 9. Банка ВОУЛФОВА с NS кран 5000 мл
 10. Банка реактивна на винт кафяво стъкло – 30 мл, 50 мл, 75 мл, 100 мл, 125 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 500 мл, 1000 мл
 11. Банка реактивна на винт прозрачно стъкло – 25 мл, 30 мл, 50 мл, 75 мл, 100 мл, 125 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 500 мл, 1000 мл
 12. Банка реактивна с NS кафяво стъкло – 20 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
 13. Банка реактивна с NS прозрачно стъкло – 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
 14. Банка пластмасова – 125 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 1100 мл
 15. Блюдо порцеланово – Ф70, Ф80, Ф90, Ф100, Ф200
 16. Броня за термометър ЩОК – 60 мм, 100 мм, 200 мм
 17. Бутилка HDPE широко гърло на винт – 1 л
 18. Бутилка РР цилиндрична – 1 л
 19. Бутилка РР цилиндрична с предпазна капачка – 1 л
 20. Бъркалка пластмасова 250 мм
 21. Бъркалка стъклена – 250 мм, 300 мм, 500 мм
 22. Бюрета автоматична кафяво стъкло – 10 мл, 25 мл, 50 мл
 23. Бюрета автоматична прозрачно стъкло – 10 мл, 25 мл, 50 мл
 24. Бюрета автоматична ШИЛИНГ с пластмасов тубус – 10 мл, 25 мл, 50 мл
 25. Бюрета КИП 10 ссм в комплект с колба 500 мл
 26. Бюрета МИКРО с извит кран – 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл
 27. Бюрета МОР с прав кран – 10 мл, 25 мл, 50 мл
 28. Бюрета МОР с извит кран – 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл
 29. Вана PVC – различни размери
 30. Вана по КОПЛЕН
 31. Вана по ХЕЛЕНДАЛ
 32. Вана по ШИФЕНДЕКЕР
 33. Вана стъклена – различни размери
 34. Вендуза вакуумна стъклена
 35. Вендуза вакуумна силикон
 36. Виалки кафяво стъкло 1,5 мл – опаковка от 100 бр.
 37. Виалки прозрачно стъкло 1,5 мл – опаковка от 100 бр.
 38. Виалки прозрачно стъкло 4 мл – опаковка от 100 бр.
 39. Връхчета за автоматични пипети – сини, жълти, неутрални
 40. Гилза екстракционна 30х80
 41. Горелка БУНЗЕН без кран
 42. Горелка БУНЗЕН с кран
 43. Гутатор прозрачно стъкло – 50 мл, 100 мл
 44. Гутатор кафяво стъкло – 50 мл, 100 мл
 45. Дръжка за йозе – 185 мм, 200 мм
 46. Държатели за лабораторна стъклария
 47. Ексикатор с кран – 150 мл, 250 мл, 300 мл
 48. Ексикатор без кран – 150 мл, 250 мл, 300 мл
 49. Екстрактор за СОКСЛЕТ – 70 мл, 100 мл, 250 мл
 50. Епруветки стъклени – различни размери
 51. Епруветки стъклени с винтова капачка – различни размери
 52. Епруветки пластмасови – различни размери
 53. Епруветки PS с винтова капачка – различни размери
 54. Епруветки центрофужни -различни видове и размери
 55. Игли за спринцовки
 56. Индикаторна хартия – ролка и бокс
 57. Йозе PS стерилни – оп.20 бр.
 58. Камера на Бюркер
 59. Камера на Тома
 60. Камера на Фукс-Розентал
 61. Капкомер двусъставен
 62. Капкомер кафяво стъкло – 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл
 63. Капкомер РЕ – 10 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл
 64. КИП 10 ссм
 65. КИП 1 ссм
 66. Колба двугърлена – 100 мл, 250 мл, 500 мл
 67. Колба дестилационна – 50 мл, 100 мл, 125 мл, 250 мл, 500 мл
 68. Колба Ерленмайер с NS – от 50 мл до 2000 мл
 69. Колба Ерленмайер тясно гърло – 25 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл,3000 мл, 5000 мл
 70. Колба Ерленмайер широко гърло – 25 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл,3000 мл, 5000 мл
 71. Колба мерителна с NS и РР тапа клас А – 5 мл, 10 мл, 20 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 5000 мл
 72. Колба мерителна с РР таба българска – 25 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл
 73. Колба на Келдал – 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл
 74. Колба на Келдал с NS – 500 мл
 75. Колба облодънна без шлиф – 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл
 76. Колба облодънна с NS – 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл
 77. Колба по Колрауш с разширител – 100 мл, 200 мл
 78. Колба пръскалка ПЕ – 500 мл различни цветове
 79. Колба пръскалка РР – 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
 80. Колба пръскалка с NS – 250 мл, 500 мл, 1000 мл
 81. Колба пръскалка с надпис „АЦЕТОН“ – 500 мл
 82. Колба пръскалка с надпис „ДЕСТИЛИРАНА ВОДА“ – 500 мл
 83. Колба смукателна – 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 2500 мл
 84. Колба смукателна с адаптер – 1000 мл
 85. Колба стояща без шлиф – 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 4000 мл, 6000 мл, 10000 мл
 86. Колба стояща с NS – 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 4000 мл, 6000 мл, 10000 мл
 87. Колона за летливи киселини
 88. Контейнер за опасни отпадъци – 1,5 л, 3 л, 5 л
 89. Контейнер за проби PS с винтова капачка стерилен
 90. Контейнер за проба РР – 20 мл, 40 мл, 125 мл
 91. Контейнер за проба РР с лъжичка – 15 мл, 25 – 30 мл
 92. Контейнер за хистология РЕ с винтова капачка – 20 мл, 40 мл, 500 мл
 93. Конус Имхоф от РР с запушалка на винт – 1000 мл
 94. Конус Имхоф стъклен без кран – 1000 мл
 95. Конус Имхоф стъклен с кран – 1000 мл
 96. Кофа градуирана, прозрачна – 5 л, 10 л, 15 л, 20 л
 97. Кофа РМ с капак – 5 л, 12 л
 98. Кошница за проби РР – 4 гнезда, 6 гнезда
 99. Кристализатор с улей – Ф40, Ф50, Ф80, Ф95, Ф115, Ф190
 100. Круша за автоматична бюрата
 101. Круша за пипета МАКРО
 102. Круша за пипета универсална
 103. Кутия за предметни стъкла PS – 25 стъкла, 50 стъкла, 100 стъкла
 104. Кутия пластмасова с капак – 1,5 л, 3л, 5 л, 7 л, 8 л, 16 л, 20 л
 105. Лакмус червен
 106. Лакмус син
 107. Спиртна лампа стъклена
 108. Спиртна лампа метална
 109. Ливер /пипета/ стъклен
 110. Ливер /пипета/ пластмасов
 111. Лопатка инокс
 112. Лопатка РР – 5 мл, 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл
 113. Лупа – различни видове
 114. Лъжица мерителна метална – различи дължини и модели
 115. Лъжица мерителна пластмасова – различи дължини и модели
 116. Лъжица шпатула пластмасова
 117. Лъжица шпатула метална
 118. Лъжица шпатула порцеланова
 119. Магнитна бъркалка – 20 мм, 25 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм
 120. Мензура PS – 250 мл, 500 мл, 800 мл, 1000 мл, 3000 мл
 121. Мензура метална 200 гр.
 122. Мензура РР домакинска – различни видове и различни милилитри
 123. Мензура пластмасова, химическа с бяла градуировка – 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл, 5000 мл
 124. Мензура пластмасова, химическа със синя градуировка -100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл, 5000 мл
 125. Молекулни модели органична химия
 126. Мрежа с керамичен плот
 127. Накрайник за йозе кръгъл – Ф 1,5 мм; Ф 2,5 мм; Ф 4 мм
 128. Накрайник за йозе остър
 129. Наставка на Келдал /капкоуловител/
 130. Нивомерно стъкло – различни размери
 131. Нож силиконов за размазване
 132. Ножица с остри върхове 160 мм
 133. Ножица с тъпи върхове 160 мм
 134. Пеницилиново шише бяло 9 гр.
 135. Пеницилиново шише кафяво 10 гр.
 136. Перли стъклени – Ф5 мм, Ф6 мм
 137. Петри PS стерилни 60х10
 138. Петри PS стерилни 90х15 – 20 бр. в опаковка
 139. Петри PS стерилни тригнездни 90х15 – 20 бр. в опаковка
 140. Петри йенски Ф100/15, Ф120/20, Ф150/25, Ф180/30, Ф200/30, Ф40/12, Ф50/12, Ф60/15, Ф70/15, Ф80/15, Ф90/15
 141. Пикнометър на Гей-Люсак – 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл
 142. Пикнометър за вино – 50 мл
 143. Пикнометър за пътни настилки
 144. Пикнометър Рейшуер 100 мл
 145. Пинсета ПВЦ – 110 мм, 125 мм, 250 мм
 146. Пинсета за предметни и покривни стъкла – права и закривена
 147. Пинсета метална права – различни дължини
 148. Пинсета метална с извити краища – различни дължини
 149. Пипета Мор „Резила“ – 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 25 мл
 150. Пипета Вестъргрийн
 151. Пипета Микро – 0,1 мл, 0,2 мл, 0,5 мл
 152. Пипета Мор – 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл
 153. Пипета Мор PS стерилна – 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 25 мл, 50 мл
 154. Пипета Панченко
 155. Пипета Пастьор РР – 1 мл, 3 мл
 156. Пипета Пастьор стъклена – 150 мм, 250 мм
 157. Пипета Фол – 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 10 мл, 11 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл
 158. Писец за стъкло – черен, син, червен
 159. Плондер с мундщук NR каучук
 160. Плоча за кръвна група
 161. Покривни стъкла – 16х16, 18х18, 20х20, 20х26, 22х22, 24х32, 50х24, 60х24
 162. Помпа за пипета 0-120 мл
 163. Помпа за течности РР – голяма, малка, средна
 164. Поставка за колба РР – Ф160
 165. Предметни стъкла – 76х26х2 мм оп.50 бр.
 166. Предметни стъкла – 76х26х1 мм оп.50 бр.
 167. Предметни стъкла матирани- 76х26х1 мм оп.50 бр.
 168. Приемник за апарат на Дийн Старк –2 мл, 10 мл
 169. Протектор за плот
 170. Пръскалка пластмасова – 300 мл, 500 мл, 1 л
 171. Ръчен контролер за пипети – 2 мл, 10 мл, 25 мл
 172. Лабораторни сита – по заявка
 173. Слюнкосмукател с подвижна глава оп. 100 бр.
 174. Спринцовка – 2 ссм, 5 ссм, 10 ссм, 20 ссм, 50 ссм, 100 ссм
 175. Статив за епруветки епендорф
 176. Статив за епруветки РР – 13 мм, 16 мм, 20 мм, 30 мм
 177. Статив за пипети
 178. Тампони с дървена дръжка стерилни
 179. Тампони с дървена дръжка в епруветка
 180. Тампони с транспортна среда
 181. Тампони спиртни оп.100 бр.
 182. Тапа Гуко комплект
 183. Тапа за бутиромер за мляко
 184. Тапа за бутиромер с отвор
 185. Тапа за епруветка РР – различни размери
 186. Тапа за пеницилиново шише
 187. Тапа за спирт – Ф15, Ф18, Ф19
 188. Тапи – различни размери и различни видове
 189. Тегловно стъкло висока форма с NS – различни размери
 190. Тегловно стъкло ниска форма с NS – различни размери
 191. Тест на ленти за хлор 0-20 mg/l MERCK
 192. Тест на ленти за хлор 0-500 mg/l MERCK
 193. Тигел порцеланов – различни размери
 194. Тигел ШОТ – различни размери
 195. Тринога за спиртна лампа
 196. Трихенолоскопски стъкла
 197. Тръба стъклена разклонителна – различни видове
 198. Тубус за автоматична бюрета прозрачен 2000 мл
 199. Тубус за автоматична бюрета кафяв 2000 мл
 200. Филтър бяла лента за качествен анализ Ф 125
 201. Филтър синя лента за качествен анализ Ф 125
 202. Филтър червена лента за качествен анализ Ф 125
 203. Филтър бяла лента за количествен анализ Ф 125
 204. Филтър синя лента за количествен анализ Ф 125
 205. Филтър червена лента за количествен анализ Ф 125
 206. Филтър за фуния Ф 15 см
 207. Филтър за фуния Ф 21-25 мм
 208. Филтър за фуния Ф 30-35 мм
 209. Филтър за фуния Ф 40 мм
 210. Филтър на кръгчета нагънат Ф 125, Ф 150, ф 185
 211. Филтърна хартия 50х50 гладка
 212. Филтърна хартия 65х65 крепирана
 213. Флакон РР – 20 мл, 50 мл, 80 мл
 214. Фуния Бюхнер порцеланова – Ф 110 мм, Ф 125 мм, Ф160 мм, Ф 180 мм, Ф 300 мм
 215. Фуния Бюхнер РР – Ф 70 мм, Ф 110 мм
 216. Фуния Бюхнер стъклена – Ф 65 мм
 217. Фуния делителна конична с градуировка
 218. Фуния делителна крушовидна без градуировка
 219. Фуния делителна крушовидна с градуировка
 220. Фуния делителна цилиндрична с градуировка
 221. Фуния РР – различни размери
 222. Фуния стъклена – различни размери
 223. Хаван порцеланов с пестик гланциран – Ф 63, Ф 100, Ф 125
 224. Хаван порцеланов с пестик не гланциран – Ф 80, Ф 90, Ф 100, Ф 150, Ф 180
 225. Хаван стъклен с пестик – Ф 60, Ф 80, Ф 100, Ф 180
 226. Хладник прав с два NS – 20 см, 30 см, 40 см
 227. Хладник спирален с два NS – 20 см, 30 см, 40 см
 228. Хладник топковиден с два NS – 20 см, 30 см, 40 см
 229. Цилиндър РР без градуировка 200 мл
 230. Цилиндър РР без градуировка 500 мл
 231. Цилиндър РР с градуировка – 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл
 232. Цилиндър стъклен с бяла градуировка български – 5 мл, 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл
 233. Цилиндър стъклен със синя градуировка – 5 мл, 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл
 234. Цилиндър стъклен без градуировка – 100 мл, 250 мл
 235. Цилиндър стъклен без улей – 100 мл
 236. Цилиндър стъклен градуиран ниска форма – 25 мл, 50 мл, 100 мл
 237. Часовниково стъкло -Ф 50, Ф 60, Ф 70, Ф 80, Ф 90, Ф 100, Ф 120, Ф 140, Ф 150, Ф 160, Ф 200
 238. Чаша Бехер стъклена висока форма – 25 мл, 50 мл, 100 мл, 150 мл, 250 мл, 400 мл, 600 мл, 800 мл, 1000 мл, 2000 мл
 239. Чаша Бехер стъклена ниска форма – 25 мл, 50 мл, 100 мл, 150 мл, 250 мл, 400 мл, 600 мл, 800 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл, 5000 мл
 240. Чаша Бехер РР градуирана – 25 мл, 50 мл, 100 мл, 150 мл, 250 мл, 400 мл, 600 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл, 5000 мл
 241. Чаша Бехер с дръжка стъклена – 250 мл, 400 мл, 600 мл, 800 мл, 1000 мл
 242. Чашка за промивка на очи
 243. Чашка за бутиромер за сирене
 244. Четки за епруветки – различни размер
 245. Четки за чаши – естествен косъм, изкуствен косъм
 246. Четка за бюрета
 247. Четка за млекопровод
 248. Четка за млечни маркучи
 249. Четка за пипети
 250. Четка за ръце
 251. Шише реактивно GL 45 с винтова капачка – 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 10000 мл
 252. Шише реактивно с NS кафяво стъкло – 30 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл
 253. Шише реактивно с NS прозрачно стъкло – 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл
 254. Шише реактивно с винтова капачка кафяво стъкло – 30 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
 255. Шише реактивно с винтова капачка прозрачно стъкло – 30 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл
 256. Шише РР – различни размери
 257. Шпатула дървена стерилна
 258. Шпатула дървена нестерилна
 259. Шпатула метална 150 мм, 180 мм, 250 мм, 300 мл
 260. Шпатула силиконова
 261. Щипка за епруветка метална
 262. Щипка за епруветка дървена
 263. Щипка за маркуч – различни размери
 264. Щипка за тигли метална – 30 см, 40 см
 265. Щипка Хофман – 25 мм, 30 мм