Background blue triangle
изображение Измервателни средства

Измервателни средства

Списък с измервателни уреди, подходящи за работа в различни лабораторни и извънлабораторни условия.

 1. Ариометър с термометър – различни обхвати
 2. Ариометър без термометър- различни обхвати
 3. Барометър
 4. Бутиромер – различни обхвати
 5. Везни – различни обхвати и видове
 6. Влагомери
 7. Денсиметър за антифриз
 8. Денсиметър за електролит
 9. Денсиметър комбиниран
 10. Дъждомер – различни видове
 11. Кондуктометри
 12. Манометъри одобрен тип – различни видове
 13. Млекомер с термометър
 14. Млекомер без термометър
 15. Оцетомер с термометър
 16. Оцетомер без термометър
 17. рН-метър
 18. Соломер с термометър
 19. Соломер без термометър
 20. Тестер за вода
 21. Термометри– различни видове и обхвати
 22. Термометър с влагомер – различни видове механични и електронни