Background blue triangle
Снимка на Оловен (IV) оксид – чист за анализ

Оловен (IV) оксид – чист за анализ

Формула на Оловен (IV) оксид – чист за анализ

Описание: Оловен (IV) оксид

Формула: PbO2

Индекс: 082-001-00-6

Cas №: 1309-60-0

EO №: 215-174-5

Опаковки: 200 гр.