Background blue triangle
Снимка на Комплексон II

Комплексон II

Киселини

Формула на Комплексон II

Описание: Комплексон II (Етилендиаминтетраоцетна киселина)

Формула: C10H16N2O8

Индекс: 607-429-00-8

Cas №: 60-00-4

EO №: 200-449-4

Опаковки: 100 гр