Background blue triangle
Снимка на Амониев оксалат монохидрат /чист за анализ/

Амониев оксалат монохидрат /чист за анализ/

Формула на Амониев оксалат монохидрат /чист за анализ/

Описание: Амониев оксалат монохидрат

Формула: C2H8N2O4.H2O

Индекс: 607-007-00-3

Cas №: 6009-70-7

EO №: 214-202-3

Опаковки: 500 гр