Background blue triangle
Снимка на Дихлорметан /чист/

Дихлорметан /чист/

Формула на Дихлорметан /чист/

Описание: Дихлорметан (метилен хлорид)

Формула: CH2Cl2

Индекс: 602-004-00-3

Cas №: 75-09-2

EO №: 200-838-9

Опаковки: 1 л

Забележка: Само за професионална употреба!