Background blue triangle
Снимка на страница оборудване

Оборудване

Алианс Хим ООД е водеща компания на българския пазар за производство на безопасно и ефективно лабораторно обзавеждане и камини.